ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – Γ.Κ.Π.Α. – (GDPR)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Α & Ω ΚΙΒΩΤΟΣ

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών όπως: (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, κ.λ.π.) διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης σχετικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, ως ορίζονται και αναλυτικά στα άρθρα: (2472/1997, 4139/2013, 679/2016, 680/2016), καθώς και του ΓΚΠΔ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (4624/2019- ΦΕΚ Α' 137/29.08.2019).

 

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, κλπ.) θεωρούνται απόρρητα.

 

Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια της επικοινωνίας τους, με την εταιρία μας , συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών των προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών επικοινωνίας / συναλλαγής.

 

Βεβαιώνεται ότι αποκλειστικά ο υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της εταιρίας μας έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π. χ. : για την συμπλήρωση των σχετικών εντύπων & φορμών επικοινωνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα προσωπικά τους στοιχεία, για τη διεκπεραίωση αιτημάτων, για τις κατά καιρούς ενημέρωση προσφορών και εκπτώσεων , για ενημερώσεις σχετικές με τα νέα προϊόντα και τις αντίστοιχες τιμές τους, για τους κατά καιρούς διαγωνισμούς μέσω του “Facebook", όπου παρέχουμε δωρεάν προϊόντα σε όλους τους επιτυχόντες, χωρίς κλήρωση, καθώς και για προσκλήσεις στις κλαδικές εμπορικές εκθέσεις, που συμμετέχει η εταιρία μας: Α & Ω ΚΙΒΩΤΟΣ.

 

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών της, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

 

Έχετε το δικαίωμα να μας ορίσετε εγγράφως την πλήρη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, από τις βάσεις των αρχείων μας όπου τηρούνται, ανά πάσα στιγμή .